Amb aquesta web podras promocionar tot el que vulguis:

- Altres paguinas web

- Tendas

- Canals de youtube/twich/Etc

y molt mes.